Kustbevakningens
Regelsamling
SFS-Författningar

Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän
SFS 1998:962

Skriv ut denna sida


Departement/Myndighet:     Näringsdepartementet RS T
Utfärdad:     1998-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1262

1 § Lagen (1998:958) om vilotid för sjömän gäller inte för fartygsarbete på fartyg som hör till Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket eller Tullverket.
   I fråga om fartygsarbete som enligt första stycket har undantagits från lagen om vilotid för sjömän gäller i stället arbetstidslagen (1982:673). Förordning (2014:1262).

2 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen om vilotid för sjömän (1998:958) och av föreskrifter för tillämpningen av lagen utövas av Transportstyrelsen och, utom riket, även av svensk konsul som Regeringskansliet förordnat att utöva sådan tillsyn. Tillsyn utövas också av Kustbevakningen i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med Kustbevakningen. Förordning (2008:1131).

3 § Föreskrifter om verkställighet av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän samt ytterligare föreskrifter om arbetsordning på fartygen och om anteckningar om vilotid får meddelas av Transportstyrelsen. Föreskrifter om tillsynsförrättningar utom riket, som Transportstyrelsen får meddela med stöd av 6 kap. 4 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), ska meddelas i samråd med Utrikesdepartementet. Förordning (2008:1131).


Fakta & Historik
Rubrik: Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän
Ikraftträdande: 1998-10-01
Officiell PDF-utgåva
Ändring 2002:459 
Officiell PDF-utgåva
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2002-06-30
Rubrik: Förordning (2002:459) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän
Ändring 2003:444 
Officiell PDF-utgåva
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2003-07-21
Rubrik: Förordning (2003:444) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän
Ändring 2008:1131 
Officiell PDF-utgåva
Text: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1131) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän
Ändring 2010:141 
Officiell PDF-utgåva
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2010-04-01
Rubrik: Förordning (2010:141) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän
Ändring 2012:790 
Officiell PDF-utgåva
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:790) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän
Ändring 2014:1262 
Officiell PDF-utgåva
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1262) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Ovanstående text har hämtats från offentliga databaser som kan innehålla felaktigheter. Dokumentens officiella pappersutgåvor äger alltid företräde.